Písomná otázka E-1165/06 David Martin (PSE) Komisii. Zákaz dovozu potravín živočíšneho pôvodu z Číny