TITJUR Brünsteiner a Autohaus Hilgert Návrhy generálneho advokáta - Geelhoed - 28. septembra 2006. # A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) a Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) proti Bayerische Motorenwerke AG (BMW). # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Bundesgerichtshof - Nemecko. # Hospodárska súťaž - Dohoda o distribúcii motorových vozidiel - Skupinová výnimka - Nariadenie (ES) č. 1475/95 - Článok 5 ods. 3 - Výpoveď dohody dodávateľom - Reorganizácia distribučnej siete - Nadobudnutie účinnosti nariadenia (ES) č. 1400/2002 - Článok 4 ods. 1 - Hlavné obmedzenia - Dôsledky. # Spojené veci C-376/05 a C-377/05.