Vec C-901/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Nemecko) 10. decembra 2019 – CF, DN/Bundesrepublik Deutschland