Písomná otázka E-2120/06 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisii. Mena ropných transakcií