/* */

Písomná otázka E-1966/04 predkladá: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Ochrana portugalskej remeselnej výroby kobercov z Arraiola