Vec T-398/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. januára 2006 – Henkel/ÚHVT ( Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka — Červeno-biela obdĺžniková tableta s modrým oválnym jadrom — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Absencia rozlišovacej spôsobilosti )