Rozhodnutie Komisie z 19/01/2005 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3556 - FORTIS / BCP) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)