/* */

Písomná otázka E-2087/04 predkladá: Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) Komisii. Financovanie ustanovení pre zámery v oblasti rozvojovej spolupráce