Písomná otázka E-3654/05 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Znečistenie pochádzajúce z domácností