POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021-2027 (program „Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Poročevalec: Dennis de Jong