Písomná otázka E-005040/11 Antonio López-Istúriz White (PPE) Komisii. Inštitucionálna účasť samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ