Písomná otázka E-6923/10 Mara Bizzotto (EFD) Komisii. Ťažba uránu v EÚ