Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 935/2011 av den 20 september 2011 om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna av september 2011 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009