Регламент за изпълнение (ЕC) № 935/2011 на Комисията от 20 септември 2011 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2011 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009