Písomná otázka E-001093/11 Niki Tzavela (EFD) Komisii. Evakuácia občanov USA z Egypta