Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie predložené na jeho 146. zasadnutí 6. decembra 2006 týkajúce sa návrhu rozhodnutia vo veci COMP/M.4215 – Aktíva Glatfelter/Crompton