Písomná otázka E-5658/06 Miguel Portas (GUE/NGL) Komisii. Udeľovanie licencií leteckým prepravcom