Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1800 ze dne 21. listopadu 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny