Uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. júna 2005 vo veci T-384/03, Reti Televisive Italiane SpA (RTI) proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietky — Späťvzatie námietok — Neexistencia dôvodu na rozhodnutie)