Písomná otázka E-3615/06 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Zákonný dekrét č. 223/06: možné porušenie článku 33 Šiestej smernice č. 77/388/EHS o dani z obratu