Písomná otázka E-1935/05 Nigel Farage (IND/DEM) Komisii. Bezpečnosť