Písomná otázka E-3637/05 Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) Komisii. Kontrola sledovanosti obchodovania v EÚ