Nariadenie Komisie (EHS) č. 2806/79 z 13. decembra 1979 o výmene určitých informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, týkajúcich sa bravčového mäsa a zrušujúce nariadenie (EHS) č. 2330/74