Písomná otázka E-4395/05 Sajjad Karim (ALDE) Komisii. Neľudské zaobchádzanie so subsaharskými prisťahovalcami v Maroku