Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M. 4122 — Burda/Hachette/JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP