Rozhodnutie Komisie z 04/10/2004 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3553 - LOGISTA / ETINERA / TERZIA) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba španielské znenie je autentické)