Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre zlepšovanie pracovných a životných podmienok na rozpočtový rok 2005 – Opravný rozpočet č. 1 ( Ú. v. EÚ L 341, 23.12.2005 )