2008. ja 2010. aasta muudatused ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 89 – ühtsed nõuded tüübikinnituse andmiseks – I. Sõidukitele seoses nende suurima kiiruse piiramisega või nende kiiruse reguleeritava piiramise funktsiooniga – II. Sõidukitele seoses tüübikinnituse saanud kiiruspiirikute või reguleeritavate kiiruspiirikute paigaldamisega – III. Kiiruspiirikutele ja reguleeritavatele kiiruspiirikutele