Písomná otázka P-1860/05 Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) Komisii. Termín zavedenia digitálneho tachografu