Nariadenie Komisie (ES) č 965/2004 z 13. mája 2004 ktorým sa dopĺňa a mení nariadenie (ES) č. 2314/2003 týkajúce sa lehoty na predloženie ponúk pre čiastočné verejné výberové konania pre ďalší predaj raže vo vlastníctve nemeckého intervenčného orgánu na vnútornom trhu