Kommissionens forordning (EF) nr. 965/2004 af 13. maj 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2314/2003 for så vidt angår fristen for indgivelse af bud til dellicitationerne med henblik på salg på EF-markedet af rug fra det tyske interventionsorgan