Nařízení Komise (ES) č. 965/2004 ze dne 13. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2314/2003, pokud jde o lhůtu pro předložení nabídek v dílčích nabídkových řízeních na další prodej na vnitřním trhu žita ze zásob německé intervenční agentury