Hercule III – Výzva na predkladanie návrhov na rok 2015 – Právnické vzdelávanie a štúdie