Rozhodnutia Komisie - Neautomatický prenos nediferencovaných rozpočtových prostriedkov z rozpočtového roku 2005 do rozpočtového roku 2006