Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zraniteľnosť spotrebiteľov voči obchodným praktikám na jednotnom trhu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)