Vec C-323/15 P: Odvolanie podané 30. júna 2015: Polynt SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-134/13, Polynt SpA a Sitre Srl/Európska chemická agentúra (ECHA)