Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7656 – CD&R Group/Scimitar Topco Limited) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)