Vec C-670/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z  19. júna 2014 – The Cartoon Network, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Boomerang TV, SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BOOMERANG — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Boomerang TV — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny)