/* */

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2014/439/SZBP z 8. júla 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 200, 9.7.2014)