Vec T-188/15: Žaloba podaná 17. apríla 2015 – Compagnia Trasporti Pubblici a i./Komisia