Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 21. apríla 2005. # PepsiCo, Inc. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Konanie o námietke - Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva RUFFLES - Skoršia národná ochranná známka RIFFELS - Ešte staršia národná ochranná známka RUFFLES - Koexistencia a rovnocennosť národných ochranných známok a ochranných známok Spoločenstva. # Vec T-269/02. TITJUR PepsiCo/OHMI - Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES)