Vec T-171/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  3. októbra 2006 – Nijs/Dvor audítorov ( Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2003 — Hodnotenie služobného postupu — Pridelene bodov za zásluhy — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu do platovej triedy zodpovedajúcej prekladateľovi-revízorovi )