Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 730/2014 z  1. júla 2014 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny