C-391/16., C-77/17. és C-78/17. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2019. május 14-i ítélete (a Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers [Cseh Köztársaság, Belgium] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — M kontra Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17) kontra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Előzetes döntéshozatal — A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség — Menekültpolitika — Nemzetközi védelem — 2011/95/EU irányelv — Menekült jogállás — A 14. cikk (4) — (6) bekezdése — A fogadó tagállam biztonsága vagy társadalma számára jelentett fenyegetés esetén a menekült jogállás megadásának megtagadása vagy visszavonása — Érvényesség — Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. cikke — Az EUMSZ 78. cikk (1) bekezdése — Az EUSZ 6. cikk (3) bekezdése — Genfi Egyezmény)