Töpfer a i. Rozsudok Súdneho dvora zo 16. februára 1977. # Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz proti Henriette Töpfer, rodenej Dontenwill, Jean-Pierre Weber a Compagnie d'assurances "Le Phénix". # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Cour de cassation - Francúzsko. # Vec 72-76. TITJUR