Písomná otázka E-5713/09 Frank Vanhecke (NI) Komisii. Náklady na Eurobarometer 317