Vec C-57/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 9. februára 2015 – United Video Properties Inc./Telenet NV