Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 879/2014 z  12. augusta 2014 o určení miery úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014