Stanovisko predstaviteľov štátov EZVO a Dozorného úradu EZVO predložené na zasadnutí Poradného výboru ES pre obmedzujúce postupy a/alebo dominantné postavenie zo 17. marca 2014 k predbežnému návrhu rozhodnutia Komisie vo veci AT.39922 Bearings (Ložiská) – Spravodajca: Slovensko