Vec T-447/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z  2. októbra 2014 – Marcuccio/Komisia ( „Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Náhrada nahraditeľných trov — Článok 92 ods. 1 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu — Námietka paralelnej žaloby — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“ )